Omsorgsboliger

Hospital IT leverer løsninger skreddersydd for omsorgsboliger. Fullt utprøvet på Kampen Om...

Digitale Sykehjem

Hospital IT realiserer digitale sykehjem! Digitale sykehjem erstatter dagens analoge syste...

Pasientsignal

Vi lager løsninger for trygghet og sikkerhet for pasienter og ansatte.

Fra reaktiv til proaktiv helsehverdag

Vakt Front One
SmartVakt: Av

SmartVakt:

Fra reaktiv til proaktiv

I helsetjenesten er mange prosesser frakoblet hverandre hvilket gjør det uoversiktlig og lite effektivt å levere tjenester. Det er vanskelig å være oppdatert til enhver tid med det resutat at det blir bomturer, ting tar for lang tid og informasjon blir feil eller ikke nøyaktig nok.

Vakt Front Two
SmartVakt: Av

SmartVakt:

Fra reaktiv til proaktiv

Med SmartVakt settes hendelser, handlinger, personell og pasienter i system. Derfor kan tjenestene løses på bakgrunn av korrekt oppdatert informasjon slik at man nettopp unngår bomturer, er alltid oppdatert, og sørger for at tjenestene leveres slik de er lovet.

SmartVakt: Av
Platform Front One
SmartFlyt: Av

Mange tjenester har i dag hvert sitt undersystem

Fra mange til ett

Sykehjemmet har et system for sykesignal, ett system for akuttilkalling, en telefonsentral og TV- og underholdningstjenester som en annen løsning. Hjemmetjenesten har en alarmsentral med ymse mobiler i sirkulasjon. Ingen av systemene snakker sammen, og ingen av systemene snakker med pasientene.

Platform Front Two
SmartFlyt: Av

Samle tjenestene i samme plattform

En enhet for alle systemer ute og inne

Slik samler du sykesignal, alarmsentral, velferdsteknologi og tilrettelagte hjelpemidler i samme system - gjennom en ASP-tjeneste til din kommune. Velferdsteknologi i ypperste klasse.

SmartFlyt: Av

Innovativ helseteknologi

Inst Front One

Institusjon

Vår teknologi gjør det mulig å løpende automatisk fange opp virksomhetskritiske data fra den operative driften i et sykehjem. Det betyr blant annet at pasienten ikke må utløse alarmer og tilkallinger manuelt når det trengs hjelp. Systemet passer på og varsler de ansatte på mobile arbeidsflater om hvor hjelp trengs.

Field Front One

Hjemmebaserte tjenester

SmartSolution samler digital informasjon og tilgjengeliggjør informasjonen til arbeidsflater som hjemmetjenesten har tilgang til, enten via smartmobiler eller sentrale applikasjoner der behov for status og dirigering er størst. Verktøyene muliggjør at alle aktører har tilgang på den informasjon som trengs for å levere ”best practice” innen både alarmhåndtering, konsultering, oppfølging og støtte til daglige arbeidsoppgaver både i hjemmetjenesten og i institusjoner.

Social Front One

Velferdsteknologi

Våre velferdsteknologiløsninger har høy "feel-good" faktor, og stimulerer brukerne til sosial kontakt og anvendelse av tjenestetilbud samt gir mulighet til hjemmemålinger på Continua-format. Løsningene er levert til flere hundre brukere, og er vel uttestet.

Ønsker du å vite mer?

Aktuelt

torsdag 07.september 2017

Viktig seier for velferdsteknologi

Kommuner som vil knytte sensorer og alarmer opp mot elektronisk pasientjournal (EPJ) har vunnet en avgjørende og konkurransefremmende seier i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).
Les mer...
torsdag 07.september 2017

Ny FoU kontrakt til Hospital IT AS

Nord Østerdalen tar neste skritt og implementerer SmartVakt Felt

FARRT kommunene med, Aurdal, Rendalen, Tynset og Tolga skal få SmartVakt. Folldal har jo alt implemetert SmartVakt både i institusjon -og hjemmetjenesten, og med det nye FoU prosjketet vil alle 5 kommunene kunne samarbeide om tjenesteproduksjonen i hjemmetjenesten. Det vil bety a...
Les mer...
mandag 12.juni 2017

Sandefjord Medisinske Senter har valgt SmartVakt fra Hospital IT

Løsningen består av prosess-støtte og pasientvarsling

Løsningen er trådløs og baserer seg på WIFI og IoT, som gjør bygget fleksibelt og dynamisk for fremtidige endringer. Løsningen er selvfølgelig integrert mot kommunens pasientjournal (CosDoc) som er levert av ACOS AS. 
Les mer...
Flere artikler