Aften, 23 nov 2011: Bo hjemme med ny teknologi

iStock_000016922396XSmall
Et pilotprosjekt skal gjøre det lettere for eldre å holde kontakt med hjelpere, familie og venner.