Alarm og Trygghet

Infoassistent kan leveres med markedets mest avanserte sensorikk og alarmplattform. Sensorikken tillater automatisk fallalarm, vandringsalarm og trygghetsalarm.

Integrert i plattformen er kommunikasjonsløsningen i Infoassistent som gjør det mulig å umiddelbart kontakte brukere på telefon eller med videosamtale. Rene alarmsentralfunksjoner kan også integreres.
Incita

Spennende løsninger til Incita AS

Hospital IT vil i samarbeid med Acos - leverandør av elektronisk pasientjournal - levere løsninger for automatisk registrering av fall, vandring og farlige situasjoner, enklere journalføring og oppgaveregistrering for de ansatte ved Incita AS' sykehjem på Bøn i Eidsvoll kommune.

Les pressemelding fra Acos her:

http://www.acos.no/artikkel.aspx?Aid=1598&Back=1&MId1=1020

Alarm og trygghetssentral

Administrasjonsverktøyet kan settes opp som en alarm- og trygghetssentral der man til enhver tid har en direkte link til tilknyttede brukere.

Trygghetsalarm

Infoassistent kan leveres med trygghetsalarm. Trykker man på alarmen, varsles helsepersonell som deretter direkte kan ta kontakt via telefon eller en videosamtale hvis ønskelig.

Vandring

Sensorikkfunksjone kan også legges til som detekterer vandring. Det kan varsles dersom en dement person forlater hjemmet sitt eller rommet sitt midt på natten. Man kan også velge å posisjonere vedkommende.

Fall

Med Infoassistent kan man velge å ta med markedets mest avanserte og robuste fallsensorikk.

Vår fallsensor detekterer automatisk at et fall har inntruffet, hvor det har skjedd og alarmerer hjelpeapparat og pårørende.