Alarm til mobilapp

SmartVakt APP Icons

SmartVakt Mobil er de ansattes mobile klient og verktøy for alarmrespons. SmartVakt Mobil viser de alarmene som er nærmest deg, eller de alarmene som sendes direkte til deg. Den ansatte har mulighet til å avvise og godta oppdrag. Ved å flytte alarmsystemet til mobile enheter oppnås en rask, kostnadseffektiv og brukervennlig alarmrespons.

Ønsker du å vite mer?