Innovasjon

Hospital IT legger vekt på behovsdrevet innovasjon når gode løsninger utvikles. Det jobbes tett med helseinstitusjoner, ressursgrupper, brukerrepresentanter og pårørende for å utvikle gode produkter. Hospital IT utvikler også løsninger i store nasjonale og internasjonale FOU-prosjekter i regi av Innovasjon Norge og Forskningsrådet / AAL-programmet / EU. Systemene som utvikles skal bli viktige verktøy både for hjelpeapparatet og for eldre mennesker som ønsker å kunne bo lengre hjemme og klare seg selv.

Incita

Spennende løsninger til Incita AS

Hospital IT vil i samarbeid med Acos - leverandør av elektronisk pasientjournal - levere løsninger for automatisk registrering av fall, vandring og farlige situasjoner, enklere journalføring og oppgaveregistrering for de ansatte ved Incita AS' sykehjem på Bøn i Eidsvoll kommune.

Les pressemelding fra Acos her:

http://www.acos.no/artikkel.aspx?Aid=1598&Back=1&MId1=1020

Ambient Assisted Living

AAL, eller Ambient Assisted Living, er et europeisk utviklingsprosjekt støttet av nasjonale AAL-programmer og EU. Det støttes og finansieres av 23 land.

Prosjektets overordnede mål er å øke livskvaliteten for eldre gjennom bruk av IKT i hjemmet. Hospital IT vil under prosjektet samarbeide med Universitet i Amsterdam (CAMERA) VTT Finland og Mawell Finland. Læring og mestring av kroniske sykdommer, samt overvåkning hjemme, vil bli essensielt ettersom eldrebølgen etter hvert slår innover Europa.

AAL, eller Ambient Assisted Living, er et europeisk utviklingsprosjekt støttet av nasjonale AAL programmer og EU. Det støttes og finansieres av 23 land.

Prosjektets overordnede mål er å øke livskvaliteten for eldre gjennom bruk av IKT i hjemmet. Hospital IT vil under prosjektet samarbeide med Universitet i Amesterdam (CAMERA) VTT Finland og Mawell Finland. Læring og mestring av kroniske sykdommer, samt overvåkning hjemme, vil bli essensielt ettersom eldrebølgen etter hvert slår innover Europa.

Prosjektet startes opp i løpet av 2009. I 2012 skal det implementeres i en av Amsterdams ytre bydeler, i Oslo og i Finland.

Klikk på bilderuten til venstre for å se demo av AAL prosjektet A2E2.

Del:
Tips en venn