Incita

Spennende løsninger til Incita AS

Hospital IT vil i samarbeid med Acos - leverandør av elektronisk pasientjournal - levere løsninger for automatisk registrering av fall, vandring og farlige situasjoner, enklere journalføring og oppgaveregistrering for de ansatte ved Incita AS' sykehjem på Bøn i Eidsvoll kommune.

Les pressemelding fra Acos her:

http://www.acos.no/artikkel.aspx?Aid=1598&Back=1&MId1=1020

Avtaler

Beboeren får en enkel oversikt over avtaler med hjelpeapparatet, og kan lage egne avtaler.

Kommunen kan registrere sine hjemmebesøk. Varsel om besøk blir samtidig sendt på SMS til den hovedansvarlige blant de pårørende.
Del:
Tips en venn