Continua hjemmemåling

Info Measure Icon

Hjemmeboere kan måle helseverdier og laste disse opp til hjemmetjenesten som kan monitorere helsetilstanden som alarmer når verdiene går utenfor gitte grenser.

Ønsker du å vite mer?