Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet sykehus har siden 2005 benyttet pasientterminaler som informasjon- og underholdningstilbud til sine pasienter. Den opprinnelige løsningen var på 95 terminaler på tre av sykehusets avdelinger, men har med tiden utviklet seg til å innholde terminaler på 204 pasientsenger.

Løsningen består i tillegg til pasientterminalene av store informasjonsskjermer (HealthView) i fellesområder og flatskjermer (HealthTV) på felles TV rom. Informasjonsløsningen er felles for hele sykehuset hvor det legges ut informasjon om sykehusets mange tilbud og aktiviteter. Publiseringsløsningen er desentralisert slik at avdelingene selv kan legge ut sin informasjon og holde sine sider oppdatert.