Hva er Infoassistent?

Infoassistenter et IT verktøy som forenkler hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme.

Infoassistentsørger for informasjonsflyt mellom kommunens hjelpeapparat, hjemmeboeren selv og dennes familie. Allestøttespillere, er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre.

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

2012-04-26 09

Kraftig Administrasjonsverktøy

Brukere av Infoassistent administreres fra et administrasjonsverktøy. Fra verktøyet kan en kommune få oversikt over tilknyttede brukeres rapporterte helsetilstand, med mulighet til aktiv oppfølging via videotelefon eller ved å kalle en bruker inn til kontroll, eller avtale et hjemmebesøk.

Dette er vil tillate en helt annen mulighet til å følge opp pasientgrupper som KOLS, hjerte/kar, diabetes og overvektige.
2012-04-26 11

Sensorikk og hjemmemålinger

Ofte er det ikke noe som er til hinder for å la hjemmeboeren måle sin egen helse elektronisk. Resultatene sendes til fagpersonale, som reagerer hvis det er fare på ferde. Det finnes bl.a. blodtrykksmåler, blodsukkermåler, blodoksygeneringsmåler, spirometer, aktivitetsmåler og vekt, alle av type Continua, i tilleggsporteføljen til Infoassistent.
2012-04-25 14

Omsorgspakke

Inneholder registrering, informasjonsmodul og en tettere oppfølging. Hvis kommunen beboeren bor i har en Infoassistent-avtale, kan man dessuten få opp lokale helsetjenester og informasjon om tilbud i kommunen.

Hver gang kommunen eller andre tjenesteytere har vært hjemme hos hjemmeboeren og registrert seg på hans eller hennes Infoassistent, kan de pårørende få en tekstmelding. Kommunen og andre tjenesteytere kan dessuten sende ut spørreskjemaer til brukere og pårørende, for å få ros og ris og lettere kunne gi et bedre tjenestetilbud.
2012-04-25 12

Helseguide

Kommunen kan legge ut sertifisert helseinformasjon om for eksempel vanlige livsstilssykdommer, og hvilke tilbud som er tilgjengelige. Denne informasjonen vil bli tilgjengelig for brukerne, som slik kan få informasjon om egen tilstand i ro og mak, slik at informasjonen kan fordøyes. Her har kommunen en mulighet til å presentere faktabasert informasjon som kan berolige mange som er usikre på sin sykdom.
2012-04-26 10

Personlig Helsedagbok

Brukeren kan selv, eller godt hjulpet av hjemmetjenesten, måle blodtrykk, veie seg o.a., og resultatene vil bli sendt direkte over til helsetjenesten, som raskt kan merke seg om noe er galt. Brukeren får også et visuelt bilde av egen tilstand.