eHelse, sensorikk og egenomsorg

I infoassistent kan eldre og pasientgrupper som KOLS, diabetes og fedme lese av sine helseverdier ved hjelp av et sensorsett. Deres personlige helsedate vil inngå i deres personlige helsedagbok, der de kan følge sin egen helsetilstand.

Brukerne kan velge å dele sine data med kommunen, som slik kan følge opp brukere i deres egne hjem eller omsorgsbolig. Via kommunikasjonsmodulen er det svært lett å komme i kontakt med hver enkelt bruker for råd, veiledning eller sjekk.

Kommunen kan også legge til lett tilgjengelige helseportaler med informasjon om for eksempel kroniske sykdommer.
Incita

Spennende løsninger til Incita AS

Hospital IT vil i samarbeid med Acos - leverandør av elektronisk pasientjournal - levere løsninger for automatisk registrering av fall, vandring og farlige situasjoner, enklere journalføring og oppgaveregistrering for de ansatte ved Incita AS' sykehjem på Bøn i Eidsvoll kommune.

Les pressemelding fra Acos her:

http://www.acos.no/artikkel.aspx?Aid=1598&Back=1&MId1=1020

eHelse, sensorikk og egenomsorg

I infoassistent kan eldre og pasientgrupper som KOLS, diabetes og fedme lese av sine helseverdier ved hjelp av et sensorsett. Deres personlige helsedate vil inngå i deres personlige helsedagbok, der de kan følge sin egen helsetilstand.

Brukerne kan velge å dele sine data med kommunen, som slik kan følge opp brukere i deres egne hjem eller omsorgsbolig. Via kommunikasjonsmodulen er det svært lett å komme i kontakt med hver enkelt bruker for råd, veiledning eller sjekk.

Kommunen kan også legge til lett tilgjengelige helseportaler med informasjon om for eksempel kroniske sykdommer.
Del:
Tips en venn