Elektronisk hjemmehjelp

Eldrebølgen er snart over Norge og Europa for fullt, og det er som kjent mangel på omsorgsarbeidere som skal ta seg av de eldre.

Løsningen kan være en elektronisk hjemmehjelp, en eldre-avatar.