Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fulldigitale sykehjem realisert gjennom teknologi fra Hospital IT

Digitalt sykehjem betyr at smart teknologi gjør at ansatte effektivt kan dokumentere arbeidet mens det utføres, at pasienter får tilgang til den siste teknologien for maksimal sikkerhet og trygghet, og at det innføres tilrettelagte hjelpemidler for underholdning og sosial kontakt.

For ACOS CosDoc-kunder: Våre løsninger er fullintegrert med elektronisk pasientjournal!

Digsyk Splash One.png

 

Digsyk tag cloud Icons

Digitalt sykehjem betyr å bruke tiden til faglige aktiviteter

Digitale sykehjem understøtter arbeidet ved institusjonen, og samler multiple systemer i samme løsning - prosesstøtte, sykesignal, interntelefoni mm. Dersom din institusjon skal innføre veiledende pleieplaner, hvordan skal det sikres at de følges, og at alle arbeider etter samme mal og etter samme rutiner? Digitale sykehjem gjør akkurat dette mulig. 
Digsyk Transm Icons 1

Hvem, hva og hvor - uten overvåkning

Avanserte trådløse posisjonssendere støtter arbeidet på sykehjemmet - systemet passer på pasientene der de beveger seg, og kobler sammen pasienter og ansatte for alarmhåndtering og automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal.
SmartVakt APP Icons

SmartVakt sykesignal

Et digitalt sykehjem vil kombinere sykesignal med løsningene for prosesstøtte og intern kommunikasjon. SmartVakt sykesignal dirigerer alarmer til mobiltelefoner basert på den ansatte som er nærmest pasientene hun er ansvarlig for. Alle ansatte har smartmobiler.
SmartVakt Geoalarm Icons

SmartVakt innendørs geofence

SmartVakt setter opp områder konfigurert for trygghet eller fare. Når pasientenes alarmsender befinner seg i et utrygt område kan en melding eller alarm sendes til en eller flere mobiler basert på hvor ansatte er og deres ansvarsområde.
Digsyk Syk Tools Icons

SmartVakt prosesstøtte

SmartVakt vet hvilken ansatt som arbeider på hvilket rom. Dermed kan systemet sende informasjon direkte til den ansatte for den aktuelle pasienten, og registrere informasjon om arbeidet som utføres. Dette åpner for dokumentasjon på pasientrommet mens man arbeider, informasjon om status over oppgaver akkurat nå, informasjon om renhold er utført - prosesstøtte i tjenesteproduksjo...
Digsyk Screen Icons 1

Dokumentasjon på pasientrommet / pasientens TV

Digitale sykehjem gjør dokumentasjon tilgjengelig automatisk på pasientrommene. Systemet gjenkjenner ansatt og pasient, gjør oppslag i jornalsystemet og presenterer arbeidsoppgaver og tiltaksplan mm. på skjermer automatisk når pleieren kommer inn til pasienten. Løsningen kombinerer arbeidsflater og pasientens TV og sosiale kontaktflate på stor touchskjerm.
Digsyk ACOS Icons

Integrert mot ACOS CosDoc!

Hospital ITs løsninger er helintegrert med ACOS CosDoc - ta kontakt for mer informasjon om hva som kan tilbys i samarbeid med ACOS!
Digsyk Pas Tools Icons 2

Tilrettelagte hjelpemidler for beboere

Fulldigitale sykehjem sørger for at de eldre kan betjene underholdningstilbud med enkle fjernkontroller, at de får hjelp til å orientere seg om dagens aktivitetstilbud og står i umiddelbar kontakt med sine pårørende.
Digsyk Relatives Icons 1

Pårørendes web-klient

Pårørende kan følge med på aktivitetstilbudet via en webklient. Her kan de også opprette videosamtale med sin slektning eller legge inn viktige påminnelser til personalet.
Språk Norsk - Norwegian