Produktfamilien Hospitality

Vår erfaring skal være sykehusets trygghet ved innføringen av nye digitale informasjonsløsninger.

Hospitality er et samlebegrep for hele vår produktplattform som består av:

  • HealthBrowser pasientterminaler inklusive programvare og tjenesteproduksjon
  • HealthView storskjerm, interaktive touchskjermer og web inklusive programvare og tjenesteproduksjon
  • HealthTV - TV på storskjermer i oppholdsrom eller pasientrom

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

HealthGuide

I lov om spesialisthelsetjenesten slås det fast at opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire viktigste oppgaver. Samtidig er det et viktig ledd i sykehusets strategi å gi slik informasjon til alle pasienter, uavhengig av kultur, alder og etnisk opprinnelse. Å kommunisere på et fremmed språk til en pasient som har en annen kultur, oppleves ofte som vanskelig. Kunnskapen som blir formidlet kan være mangelfull og føre til misforståelser.

For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene har HealthGuide følgende egenskaper:

• Flerspråklighet
• Smartnavigasjon med touch
• Svaksyntfunksjon
• Aldersrelatert informasjon
• Informasjonspakker med tekst, filmer og bilder
• Redigerbart innhold

Del:
Tips en venn