Helsesjef i Byrådsavdelingen møter Hospital IT

Åse Snåre, helsesjef i Byrådsavdelingen var på besøk i Hospital IT sine lokaler sammen med flere fra Oslo kommune . Kommunen ønsket å få presentert “Åpen Linje” - et samarbeidsprosjekt som har som mål å gi eldre mulighet for å bo lenger hjemme og føle seg trygge. Kommunen ønsket å se om noen av Hospital ITs tjenester kunne benyttes i konseptet Omsorg+.
DSCN0070
Med flere ildsjeler under samme tak, var temperaturen høy og interessen stor under Hegerstrøm’s innlegg og demonstrasjon. Det er tydelig at Oslo kommune bruker mye tid på å sette seg inn i disse temaene og er veldig interessert i å finne ut hva som allerede finnes på markedet av løsninger.

En av effektene som kommunen og samfunnet ellers ønsker å oppnå ved bruk av velferdsteknologi i omsorgsarbeidet, er reduksjon i ressursuttak på sykehuset, legevakt og fastlege. Bakgrunnen er at man med enkel videokommunikasjon kan konsultere fagpersoner, slik at de omsorgstrengene i mye større grad slipper og bli flyttet fra hjemmet. Studier i England viser at man vedbruk av videosamtale har redusert sykehusinnleggelser for kronikere med hjertesvikt med 66% og oppmøte på legevakten med 90%. Videosamtale, blant mange andre funksjoner ble demonstrert under møtet.