Hospital IT deltar på NHO Østfolds Årskonferanse 2012

logo[1]
Den 18. januar 2012 deltok Hospital IT på NHO Østfolds Årskonferanse. Programmet fokuserte på Europas konkurransesituasjon, konkurransekraft og omstillingskraft.
Den 18. januar 2012 deltok Hospital IT på NHO Østfolds Årskonferanse. Programmet fokuserte på Europas konkurransesituasjon, konkurransekraft og omstillingskraft. Administrerende direktør i Hospital IT, Flemming Hegerstrøm - var invitert som foredragsholderne for å si noe om konkurranse fører til innovasjon og nye løsninger. Hegerstrøm tar frem Oslo kommune og dialogkonferansen innen Omsorg+ som et godt eksempel på hvordan man kan kombinere anbud og innovasjon. Per Harbø, leder av Nasjonalt program for leverandørutvikling var tilstede for å fremme et bedre samspill mellom offentlig sektor og næringslivet. Målet deres er å fremme innovasjon og gode offentlige innkjøp.

Konferansen innholdt mange gode og reflektere innlegg fra NHO, andre næringsliveledere og tidligere politikere. Pellegrino Riccardi, som er født i Storbritannia, men inn i en italiensk familie og bor nå i Norge var tilstede på konferansen for å ta et skråblikk på samspillet mellom offentlig og privat sektor. Pellegrino jobber med inter-kulturell kommunikasjon og hvordan vi snakker sammen. Et meget spennende og lærerikt innslag i debatten.

Ellers var tidligere statsminister Kåre Willoch, filosof Henrik Syse og NHO president Kristin Skogen lund tilstede på konferansen.