Innvandrernes helse kan bli bedre

Roger_Sletta[1]
Innvandrere og deres barn vurderer egen helse som dårlig - sammenlignet med resten av befolkningen. Men med enkle midler kan det lokale sykehuset bedre forholdene.