Institusjon

Inst Front One

Vår teknologi gjør det mulig å løpende automatisk fange opp virksomhetskritiske data fra den operative driften i et sykehjem. Det betyr blant annet at pasienten ikke må utløse alarmer og tilkallinger manuelt når det trengs hjelp. Systemet passer på og varsler de ansatte på mobile arbeidsflater om hvor hjelp trengs.

Ønsker du å vite mer?