Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Kalender

Infoassistents kalender, er på mange måter er den aller viktigste funksjonen for samspillet mellom hjemmeboer, hjelpeapparatet og familien.

Påminnelser

Infoassistent påminner beboeren om avtaler og viktige klokkeslett i kalenderen. Tilsendte treningsvideoer og løpende nyheter aktiviserer kropp og hode.

Ved hjelp av påminnelse i kalenderen samt et lydsignal kan brukeren bli minnet på å ta medisin eller andre ting det er viktig å huske. Kalenderen er delt mellom brukeren, hjelpeapparaet og støtteapparat/famile.

Avtaler

Beboeren får en enkel oversikt over avtaler med hjelpeapparatet, og kan lage egne avtaler.

Kommunen kan registrere sine hjemmebesøk. Varsel om besøk blir samtidig sendt på SMS til den hovedansvarlige blant de pårørende.

Instruksjoner

For lettere å utføre treningsaktiviteter og avlesninger av helsemålinger kan man se instruksjonsvideoer lett i infoassistenten.