Hva er Infoassistent?

Infoassistenter et IT verktøy som forenkler hverdagen til alle de parter som på et eller annet vis er involvert når et menneske som trenger pleie, skal bo hjemme.

Infoassistentsørger for informasjonsflyt mellom kommunens hjelpeapparat, hjemmeboeren selv og dennes familie. Allestøttespillere, er her satt inn i et meget enkelt system. Alle aktører har tilgang til en egen verktøyportefølje der de kan utføre sine arbeidsoppgaver og samhandle med hverandre.

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Kraftig Administrasjonsverktøy

Brukere av Infoassistent administreres fra et administrasjonsverktøy. Fra verktøyet kan en kommune få oversikt over tilknyttede brukeres rapporterte helsetilstand, med mulighet til aktiv oppfølging via videotelefon eller ved å kalle en bruker inn til kontroll, eller avtale et hjemmebesøk.

Dette er vil tillate en helt annen mulighet til å følge opp pasientgrupper som KOLS, hjerte/kar, diabetes og overvektige.
Del:
Tips en venn