Aktuelt

fredag 19.april 2013

Helse Sunnmøre HF, Ålesund

I september 2009 gikk startskuddet for bygging av en ny barneavdeling på sykehuset i Ålesund. Den gang markerte Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen byggingen, ved å starte en gravemaskin på det området avdelingen skulle stå. Den 24 mars 2011 er endelig den nye barneavde...
Les mer...
fredag 19.april 2013

Lovisenberg Omsorg+

Ofte bruker vi for mye fantasi og tenker for komplisert når vi snakker om velferdsteknologi, mens det ofte er de enkle hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for de eldre. På Campus Lovisenberg har de bygget 67 nye omsorgsboliger med konseptet Omsorg+. Der har de sett vikti...
Les mer...
mandag 18.mars 2013

Helse Bergen HF

Helse Bergen HF har i sommer installert 53 pasientterminaler på det nye kreftsenteret på Haukeland Universtitessykehus. Dette er den første Piloten i Helse Vest IKT sin rammeavtale for sykehusene på Vestlandet.
Read more...
mandag 18.mars 2013

Vestre Viken HF, Bærum

Hospital IT leverte i 2009 pasientterminaler på ortopedisk post på sykehuset i Bærum. Terminalene var en gave fra venneforeningen til sykehuset.
1 | 2