Lovisenberg Omsorg+

Ofte bruker vi for mye fantasi og tenker for komplisert når vi snakker om velferdsteknologi, mens det ofte er de enkle hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere for de eldre. På Campus Lovisenberg har de bygget 67 nye omsorgsboliger med konseptet Omsorg+. Der har de sett viktigheten av å skaffe beboerne et godt TV-tilbud, og vi vet alle at utfordringen ligger i bruker-grensesnittene. Vi har derfor laget en TV-pakke med 8 kanaler som blir levert til leilighetene via datanettet i boligkomplekset. For å manøvrere i TV-tilbudet har vi levert med en meget enkel fjernkontroll med store knapper som er merket med symboler og ikoner. Det gjør TV-tittingen enkel for beboerne og gjør også hverdagen til husverter og aktivitetsledere mindre heseblesende.