"Med teknologi kan vi se den enkeltes behov" - Dagsavisen 15. mars

Statsråder ser nærmere på teknologien fra Hospital IT

Kampen 15 mars
Den 15. mars var helseminister Jonas Gahr Støre igjen på besøk til Kampen Omsorg+. Med seg hadde han statsråd Rigmor Aasrud. Ståtsrådene lot seg imponere av det høyteknologiske men også det menneskelige aspektet på Kampen.