Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Os kommune

Luranetunet sykehjem, steg 1 og steg 2

Luranetunet bu- og behandlingssenter består av et rehabilitert sykehjem og et nytt sykehjem og hele sykehjemmet bruker hele SmartSolution konseptet med Nettbrett, SmartVakt og SmartFlyt. SmartVakt har funksjonalitet som beskrevet i kravene til Os kommune.

Nettbrett - Tilrettelagte hjelpemidel for pasientene

Kommunikasjon med pleierne på rommet, samtidig som pleierne bruker nettbrettet til å gjøre oppslag i fremtidig løsning mot EPJ systemet.

SmartFlyt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Dokumentasjonsverktøy, alarmregistreringer, medisinske sensorer og digital statusoversikt

SmartVakt - Tilrettelagte hjelpemidler for de ansatte

Mobile verktøy for alarmdistribusjon, mobile helsemålinger, sårstell, telefon, mm.

Modul EPJ – Systemet er tenkt integrert mot fagsystem Visma Profil

Luranetunet bu- og behandlingssenter har løsningen ”Det digitale sykehjem” med ”Det digitale pasientrom”. I det ligger automatisk registrering av hendelser på pasientrom samt automatisk oppslag i elektronisk pasientjournal. I SmartVakt ligger alle funksjonene som tilhører pasientvarsling slik som; aktiv og passiv varsling og automatisk tilstedemarkering. 

Språk Norsk - Norwegian