Leveringsdyktighet og kundetilfredshet

Hospital IT har siden 2004 levert mer enn 1500 pasientterminaler til norske sykehus. Vi har levert landets mest avanserte velferdsteknologi til Oslo Kommune og Kampen Omsorg+.:

Hospital IT har kunnskapen, evnen og viljen til å levere de beste løsningene til helsesektoren innenfor velferd og omsorg. 

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

Oslo Kommune - Kampen Omsorg+

På Kampen Omsorg+ som drives av Kirkens Bymisjon har Hospital IT levert 100 hypermoderne tablets med markedets mest avanserte velferdsteknologiske løsning. Installasjonen har fått mye oppmerksomhet for samspillet mellom teknologi og mennesker - spesielt eldre mennesker uten store teknologikunnskaper. Fremtidens eldreomsorg demonstreres på Kampen Omsorg+. Les mer om teknologien på Kampen Omsorg+.

Del:
Tips en venn