Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er et høyspesialisert sykehus med omfattende område- og lokalsykehusoppgaver som skal sikre et godt tilbud til Oslos befolkning. Sykehuset er også landsdekkende, og har en rekke landsoppgaver, flerregionale oppgaver og nasjonale kompetansesentre. Sykehuset har ca 20 000 ansatte.

Hospital IT ble valgt som leverandør med høyest totale score på evalueringskriteriene. Hospital IT har levert 87 pasientterminaler ved Kreft- og isolatsenteret. I tillegg er det inngått en rammeavtale for resten av Ullevål Universitetssykehus HF of Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF.

Se Attest

" Til tross for korte leveringsfrister leverte Hospital IT innenfor avtalt tid, pris og kvalitet. Gjennomføringen var preget av godt samarbeid, god dialog og nært samarbeid med involverte på sykehuset.Vi vil også trekke frem det gode samarbeidet med vår IT avdeling, hvor vi i oppstartfasen sammen løste utfordringer i forbindelse med distribusjon av mediestrømmer i vårt nett"

Christian Brodersen, Seksjonsleder IT-kommunikasjon, IT-senteret Ullevål Universitetssykehus

Språk Norsk - Norwegian