Samarbeid med Sonitor

SonitorLogo
Hospital IT, har inngått et samarbeid med Sonitor AS, verdensledende innenfor lokaliseringteknologi.
Hospital IT, Sonitor AS, Incita AS og Innovasjon Norge skal gjennomføre et forskningssamarbeid for å integrere Sonitor AS ultralyd lokaliseringsteknologi med Hospital IT’s samhandlingsplattform. Hensikten er å kunne sette lokaliseringsinformasjon inn i en pleie- og omsorgskontekst. I omsorgsektoren kan dette være en trygghetsalarm for borgeren, mens det på et sykehus kan være en automatisk registrering at en pleier kommer inn på rommet og systemet tar opp journalen til pasientene som ligger der.

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge med egenfinansiering fra Hospital IT og Sonitor.