Hospital IT og Falck Danmark har inngått en samarbeidsavtale for utvikling og distribusjon av Hospital IT’s plattform Infoassistent i Danmark. Første steg vil være å tilby Horsens kommune et system for samhandling mellom kommunal helsetjenese, sykehus og borger. Her inngår også Hospital IT’s løsning for fjernmonitorering og avlesning av personlige måledata for blodtrykk, vekt, blodsukker, oksygenering og lungevolum. Typiske pasientgrupper som KOLS, hjerte-kar og diabetespasienter vil kunne bruke Infoassistent til å holde seg oppdatert om egen helsetilstand, samt få hjelp via innovative samhandlingsløsninger mellom borger og hjelpeapparat.