SmartVakt for digitale sykehjem

SmartVakt APP Icons

Alarmer rutes til mobiltelefonen med informasjon om hvem som har utløst alarmen, hva slags alarm det er snakk om, og hvor vedkommende befinner seg. Den ansatte kan akseptere oppdraget, eller la alarmen gå videre til neste ledige ansatte.

Ønsker du å vite mer?