Stavanger kommune velger Hospital IT

"Fyrtårnprosjekt" nye Lervig sykehjem

Stavanger eiendom bygger nytt sykehjem i Lervig og velger pasientvarsling fra Hospital IT. Området, som ligger i Storhaug bydel, har gått gjennom store endringer de siste årene.

Lervig sykehjem skisse

Urbant tilskudd
Sykehjemmet planlegges som et urbant sykehjem i seks etasjer over bakken. Hovedinngangen er rettet mot Ryfylkegaten. Sykehjemmet deler uteareal med kontor og leilighetsbygget mot vest. Her vil det være både butikker og gate med torgpreg.

Innhold
Sykehjemmet får 123 plasser, produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser og legesenter for fire leger. Bygget skal også inneholde kafe, areal for fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie samt areal for administrasjon og helsepersonell. Egen parkeringsetasje for biler og sykler skal bygges under bakkenivå.

I tillegg omfatter prosjektet utenhusområder, takhager og sansehage, samt ny nettstasjon (trafo). Nettoareal er 12 328 m2 med bruttoareal ca. 18 000 m2.

Parkering blir under bakken

Ønsker du å vite mer?