Støtte for multiple alarmtyper

SmartVakt Felt Geoalarm Icons

SmartVakt støtter tilkalling vanlige trygghetsalarmer, GPS-utstyrte trygghetsalarmer, samt alarmer fra sensorikk som genererer aktive eller passive alarmer i hjemmet.

Ønsker du å vite mer?