Støttet integrasjon med EPJ

SmartVakt LoveEPJ Icons

SmartVakt er integrert med ACOS CosDoc, og skriver alarmhendelser direkte til journalsystemet dersom ønskelig. Tilgangskontroll og brukerstyring arves fra EPJ.

Ønsker du å vite mer?