.

Sykehjem

 

Hospital IT tilbyr velferdsteknologi med multitouchterminaler for beboere og ansatte på sykehjem. Løsningen bygger på åpne standarder, er driftssikker og sikker. Multitouchterminalene kan brukes som flermedium til underholdningstjenester og kommunikasjonsløsninger for beboere, og samtidig som terminal for fagapplikasjoner som EPJ.

 

Kommer: Ny webside og nye produkter

Hosptial IT lanserer nye produktlinjer for både sykehus og kommuner. Sentralt i løsningene står mobile arbeidsverktøy som arbeider gjennom megatrenden "operational intelligence" - rett informasjon om rett pasient til rett person til rett tid. Dette realiserer sykehusspesifikke applikasjoner mht. pasientflyt, utstyrsflyt og ansattflyt. For kommuner realiseres den digitale hjemmetjeneste og digitale sykehjem. Les mer: Digital hjemmetjeneste - digitale sykehjem.

2012-04-26 09

Fagapplikasjoner

Fagapplikasjoner som EPJ kan hentes opp på multitouchterminaler. Dette kan gjøres manuelt eller automatisk via RFID eller smartkort. Funksjonen vil gi en smart funksjon for en mer effektiv arbeidsflyt.
2012-04-26 11

Videoopptak og opplæring

Touchterminaler med vår løsning er fullintegrert mot video opptaksutstyr, som gjør at fellesarrangementer kan kringkastes internt til alle avdelinger eller andre sykehjem innenfor kommunen. Funksjonen kan også benyttes til kurs og opplæringsvirksomhet.
2012-04-26 10

Integrasjon med sykesignal

Det kan legges opp til integrasjon mot eksisterende sykesignalanlegg. Det kan legges opp touchknapper der beboer lett kan kontakte pleier via sykesignalanlegget eller til bærbare enheter som personsøkere eller mobiltelefoner.
Kommunikasjon

Kommunikasjonssenter

Med Hospital ITs løsning har institusjonen muligheten for å kommunisere raskt og enkelt med beboere, pårørende og andre tjenesteytere. Hospital ITs løsning gir institusjonen tilgang til all moderne kommunikasjonsteknologi:

Teleteknologi (tale og video)
Mobilteknologi (tale og tekst)
Internett (www)
Telemedisin (sensorer) og trådløsteknologi

Slik kommunikasjon vil hele tiden overføres i henhold til dagens norm for sikker kommunikasjon.
test2

Sikker innlogging

Fra terminalene kan personnelet logge seg inn i elektronisk pasientjournal på en sikker måte ved å bruke RFID eller smartkort.
2012-04-26 09

Matbestilling

Gjennom Infoassistent kan en beboer enkelt få oversikt over dagens kafteria- og restaurantmeny. Ytterligere kan beboeren bestille mat fra kjøkkenet til sin egen leilighet. Man kan også planlegge frem i tid ved å se på ukemenyen.

test1[1]

Underholdningstjenester

Gjennom Infoassistent har borgeren tilgang til underholdningstjenester slik som TV, film, radio, spill og internett. Spill stimulerer til kognitiv trening.
2012-04-26 09

Alarm og trygghet

Infoassistent kan helintegreres med en alarmportefølje for automatisk deteksjon av fall og vandring. Alarmene presenteres i bærbare enheter som bæres av pleiepersonellet.