Sykesignal med aktive og passive alarmer

SmartVakt Alarms Icons 1

SmartVakt støtter multiple manuelle eller automatisk utløste alarmer (aktive og passive). Alarmene utløses av posisjonssendere enten ved at pasienten trykker på alarmknapp eller at senderen befinner seg et sted den ikke får lov til å være. Ansatte bærer også posisjonssendere, og alarmene distribueres til mobiltelefoner basert på hvor pleierne er. Dette gir en smidig og effektiv alarmrespons som kan tilpasses forskjellige behov.

Ønsker du å vite mer?