Tilrettelagte hjelpemidler for beboere

Digsyk Pas Tools Icons 2

Fulldigitale sykehjem sørger for at de eldre kan betjene underholdningstilbud med enkle fjernkontroller, at de får hjelp til å orientere seg om dagens aktivitetstilbud og står i umiddelbar kontakt med sine pårørende.

Ønsker du å vite mer?