Tilstedeværelse gir flyt

SmartPro Pro Icons

Løsningene kan si noe om hva slags arbeid som blir utført basert på hvem som befinner seg et gitt sted til en gitt tid. For eksempel gir systemet oversikt over kombinasjonen av renhold, om alle helsefaglige oppgaver er utført eller ikke og inn- og utkjørt utstyr eller hjelpemidler. Dette forteller om status på pasientrom.

Ønsker du å vite mer?