Med fokus på velferdsteknologi

web_banner_5

Fremtidige IT løsninger er nettsentriske - også til helse- og omsorgssektoren. Hospital IT har siden 2004 levert løsninger basert på dette prinsippet, og da primært via sikre forbindelser som Norsk Helsenett. Dette gir løsningene stor fleksibilitet og gjør dem enkelt å skalere i tillegg til at vi tar ansvaret for teknologien og oppetiden.

I dagens samfunn er det stort behov for denne fleksibiliteten også i det offentlige da alle virksomheter skalerer hele tiden, også ned. Denne filosofien ble selvfølgelig også benyttet i vår nye velferdsteknologiske løsning. Hjemmeboerens skjerm, Infoassistenten, kommuniserer med hjelpeapparatets administrasjonsverktøy og familiens webverktøy ved bruk av internett. Det gir alle en virtuell arbeidsplattform der man kan distribuere informasjon og holde kontakt med hverandre for å øke effektiviteten og gi beboeren større trygghet i hverdagen.