Visualisering av utstyrsparken

SmartSpor 3 Icons

SmarTrack markerer posisjonen til et hvilket som helst type utstyr og viser denne på smartmobiler eller webklient på kart med tilhørende enkel bruksstatistikk. 

Ønsker du å vite mer?